Logoreci Argëtim > Kravata (Si të lidhësh kravatën?)

 

 

Mënyra 1
1 2 3 4 5 6

 

Mënyra 2
1 2 3 4 5 6
       
7 8        

 

Mënyra 3
1 2 3 4 5 6 7

 

© LOGORECI