Logoreci > Mati Logoreci

 

MATI LOGORECI

 

Libri Mati Logoreci pasoi botimet për njerëzit e shquar të familjes Logoreci, librat për Marie Logoreci dhe Anton Logoreci që dolën në qarkullim në vitin 2000.

Autor i librit është studiuesi Prof. Dr. Musa Kraja,

ISBN 99927 - 664 - 8 - 4
164 faqe
 

 

 

 
Copyright © LOGORECI 2002